Právní informace

 • Tyto webové stránky https://easyconnect.renault.cz, spravované společností Renault s.a.s. (dále jen „RENAULT“), jsou určeny k osobní potřebě a poskytování informací uživatelům. Váš přístup k těmto webovým stránkám a jejich používání se řídí níže uvedenou „Právní doložkou“ a platnou legislativou.

  Vstupem na tyto stránky, jejich procházením a používáním vyjadřujete svůj bezvýhradný souhlas s Právní doložkou, která má přednost před jakoukoli jinou případnou dohodou mezi vámi a společností RENAULT nebo některým z členů její obchodní sítě.

  Tyto webové stránky spravuje společnost:

  Renault s.a.s.

  Zjednodušená akciová společnost s kapitálem 533 941 113 eur

  13/15 quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt cedex – France RCS Nanterre 780 129 987

  Tel.: 0810 40 50 60

  Ředitel vydání: Benoit JOLY

  Správkyně webových stránek: Stéphanie CONSOLI

  Hostitelem těchto webových stránek je:

  LinkByNet

  5-9 Rue de l'Industrie

  93200 Saint-Denis