On-line služeb - osobní údaje

 • Kladete si otázku, proč naše on-line služby sbírají osobní údaje? Níže se můžete seznámit s našimi odpověďmi. 

  Proč se sbírají mé osobní údaje?

  Sdílení osobních údajů hlavně umožňuje:

  - Navázat osobní vztah mezi vámi a skupinou Renault. Právě osobní vztah potom umožňuje zasílat vám např. upozornění o vyřizování vašich objednávek v aplikacích nebo vám nabídnout konkrétní služby přizpůsobené vaší situaci.
  - Osobní vztah také výrazně zlepšuje poprodejní servis, protože naše zákaznické oddělení vás může snadno identifikovat a v případě problémů přijít z účinným a odpovídajícím řešením.
  - Umožní vám také plně využívat on-line služeb, jako je TomTom Traffic nebo COYOTE Series.

  Osobní údaje vždy shromažďujeme s konkrétním a přesně vymezeným záměrem. Sběr těchto informací navíc a ze zákona vyžaduje předchozí oznámení a v případě nutnosti váš souhlas (např. u sběrů geolokalizačních údajů).

  Jaké údaje skupina Renault shromažďuje prostřednictvím mých on-line služeb?

  Prostřednictvím používání aplikací Renault nebo připojení vašeho vozu shromažďuje skupina Renault několik druhů informací, abyste mohli využívat v plném rozsahu on-line služby, a to:

  - Jmenné údaje přes vaše aplikace Renault (My Renault, My Z.E atd.), které umožňují vaši identifikaci a přístup k určitým službám. Příklad: vaše e-mailová adresa je nutná pro přístup na vaše osobní stránky v těchto aplikacích.
  - Údaje, které se mohou týkat nepřímo vaší totožnosti, jako je registrační číslo vašeho vozu (VIN), což vám ve vašich aplikacích například umožňuje přiřadit váš vůz do virtuálního servisu.
  - Technické parametry vašeho vozu, jako je tlak v pneumatikách nebo stav nabití baterie, pokud vlastníte elektromobil, abychom vám případě problémů mohli poskytnout příslušné informace.
  - Údaje o používání vašeho vozu, abychom vás mohli například informovat o vašich výsledcích hospodárného řízení v oblasti předjímání, zrychlování nebo spotřeby.
  - Lokalizační údaje, které vám v případě používání našich integrovaných systémů navigace umožní dostat se z vašeho aktuálního místa do cíle vaší cesty.

   

  Co dělá skupina Renault s mými osobními údaji?

         Skupina Renault vaše osobní údaje zpracovává a zabezpečuje, abyste měli zaručen přístup ke všem vašim službám.

         Kvůli zlepšování vašich klientských služeb mohou být tyto údaje sdíleny mezi různými pobočkami v rámci skupiny Renault a rovněž s některými dodavateli aplikací a služeb, kteří jsou vázáni závazkem důvěrnosti. Například: používání navigace TomTom Traffic vyžaduje sdílení určitých informací s naším dodavatelem aplikace TomTom, aby služba mohla být plně funkční.

        Některé správní nebo veřejné orgány (způsobilé třetí strany) mohou rovněž na základě jednorázové žádosti požadovat od skupiny Renault sdělení určitých informací.

  Jaká jsou má práva?

  Při pouhém doložení vaší totožnosti máte v oblasti zpracování vašich osobních údajů celou řadu práv:

  - Právo na informaci: o každém shromažďování vašich osobních údajů musíte být předem informován.  
  - Právo přístupu: na základě žádosti máte kdykoli přístup k údajům, které byly o vás shromážděny.
  - Právo na opravu: máte právo požadovat opravu údajů, které se vás týkají, pokud se ukáží nepřesné nebo zastaralé.
  - Právo na nesouhlas: na základě doložení legitimního důvodu máte rovněž právo nesouhlasit se zpracováním údajů, které se vás týkají.
  - Právo na převedení osobních údajů: máte právo obdržet ve strukturovaném formátu osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytl skupině Renault, a vyžadovat jejich předání jakémukoli jinému subjektu, který údaje zpracovává.

   

  Jak dlouho jsou mé osobní údaje uchovávány?

  Skupina Renault se zavazuje uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro provádění služeb, s výhradou zákonné povinnosti uchovávat a archivovat určité informace.

  Jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

  Ano, vaše osobní údaje jsou uloženy na plně zabezpečených serverech. Skupina Renault přijala – a stejné požaduje po svých partnerech – příslušná bezpečnostní  opatření na ochranu údajů, která odpovídají nejvyspělejším technologiím na zabezpečení osobních údajů.

  Pokud zpracování informace vyžaduje její přenos, skupina Renault kontroluje, zda k tomuto přenosu dochází za podmínek, které zaručují dostatečnou úroveň ochrany, zabezpečení a důvěrnosti.

  Jak mohu přerušit shromažďování mých osobních údajů?

  Aktivovat/deaktivovat sdílení vašich osobních údajů můžete přímo z vašeho vozu na displeji systému R-Link volbou „nastavení“ v menu „Moje aplikace“/“Moje služby“ (podle verze) a následně volbou „Soukromí“ /“Sdílení dat“ (podle verze).

  Deaktivováním sdílení osobních údajů přerušíte přenos informací z vašeho vozu. Sdílení údajů můžete kdykoli opět aktivovat, abyste opět mohli plně využívat on-line služeb.

  Pokud máte elektromobil a používáte aplikaci My Z.E., shromažďování informací můžete aktivovat/deaktivovat rovněž v aplikaci My Z.E. v záložce „nastavení mého vozu“ volbou „režim řízení“.

  Požadujete-li podrobnější informace, doporučujeme vám seznámit se s naší politikou v oblasti důvěrnosti informací.